วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

[267] ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ “อาชีพ”

สวัสดีครับ
ผมตั้งใจจะรวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาชีพให้ท่านผู้อ่าน แต่พอค้นไปได้พักหนึ่งจึงได้รู้ว่า ไม่มีทางที่จะรวบรวมศัพท์พวกนี้ได้ครบถ้วน เพราะในโลกนี้ อาชีพของคนเรามีเป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้านอาชีพ แยกย่อยซอยยิบลงไปไม่รู้จบสิ้น อาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทุกวัน อาชีพเก่า ๆ ก็ตายไปบ้าง และแต่ละประเทศก็มีอาชีพไม่เหมือนกัน

แต่ไหน ๆ ก็ตั้งใจแล้ว ก็เลยเอาซะหน่อย เอาเป็นว่าป็นอาชีพพื้นฐานที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ ข้างล่างนี้ครับ

จากเว็บภาษาไทย
[1] http://inter.thepbodint.ac.th/topmenu.php?c=listknowledge&q_id=47
[2] http://www.yindii.com/ref/jobs.htm
[3] http://www.wanjai.com/ebook/listknowledge.php?q_id=67&l=english
]4] Wikipedia: http://tinyurl.com/5pyg4v
หรือ occupations_Wikipedia.mht
[5] Australia Skills: http://tinyurl.com/6x2c9l
หรือ Australian_Skills.mht
[6] Manythings: http://tinyurl.com/5e4p9p
หรือ http://tinyurl.com/56vmtl หรือ mamythings.mht
[7] อาชีพที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “นัก” http://tinyurl.com/5qzkol
หรือ nak.mht
[8] อาชีพที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ช่าง” http://tinyurl.com/67ebue
หรือ chang.mht
[9] อาชีพที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “พนักงาน” http://tinyurl.com/6ktdom
หรือ panagngan.mht
[10] อาชีพที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “เจ้าหน้าที่” http://tinyurl.com/5loywv หรือ jaonati.mht

จากเว็บภาษาอังกฤษ
[1] http://www.eflnet.com/vocab/occupations_vocabulary.php
[2] http://www.saberingles.com.ar/lists/professions.html
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_occupations
[4] http://www.immi.gov.au/asri/a-z.htm (น่าสนใจ เพราะบอกลักษณะของอาชีพด้วย)

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com