วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

[270] การเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (Abstract)

สวัสดีครับ
การเรียนปริญญาโทในเมืองไทย ตอนทำวิทยานิพนธ์บางแห่งมหาวิทาลัยกำหนดให้ต้องเขียนบทคัดย่อ หรือ Abstract เป็นภาษาอังกฤษ

การเรียนบทคัดย่อให้ได้ดี จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ประเด็นสำคัญนอกจากการใช้ภาษาเขียนเชิงวิชาการที่ถูกต้องแล้ว เรายังต้องรู้จักศัพท์เทคนิคที่ใช้ใน field นั้น เขียนในสไตล์ที่ชัดเจน กระชับ และครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ได้จากการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

แต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์แน่ ๆ ก็คือ การได้อ่านและทำความคุ้นเคยกับ บทคัดย่อ หรือ Abstract ที่เป็นภาษาอังกฤษมาก ๆ เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเขียนบทคัดย่อของเราเอง ก็จะไม่ลำบากนักในการเขียน
และ 2 เว็บนี้น่าจะพอเป็นแนวทางให้ท่านได้บ้าง ไม่มากก็น้อย
http://www.dissertation.com/
http://www.thesisabstracts.com/

ส่วนเว็บข้างล่างนี้ ลองเข้าไปดูหน่อยก็ดีครับ
มีบทคัดย่อ (abstract) ให้ดูทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ท่านที่กำลังจะต้องเขียน abstract วิยานิพนธ์ของท่านเป็นภาษาอังกฤษ อาจดูเป็นแนวทางได้บ้าง
http://www.research.chula.ac.th/abstract/prints.htm

เรื่องวิทยานิพนธ์นี่นะครับ ผมรู้สึกว่าเราคนไทยให้ความสนใจกันน้อยเกินไป เ

วิทยานิพนธ์คือการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และแม้ผู้เขียนอาจจะระบุไว้ว่า ผลของการวิจัยเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เก็บกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น แต่ก็มีวิจัยหลายชิ้นที่คุณภาพดี ใช้อ้างอิงในวงกว้างได้ ความจริงที่ถูกค้นพบจากการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ แม้บางท่านจะบอกว่า เรื่องอย่างนี้ถึงไม่ทำวิจัยใคร ๆ ก็รู้อยู่แล้ว แต่การวิจัยคือการหาให้พบข้อสรุป ความจริง หรือคำตอบที่มีเหตุผลทางวิยาศาสตร์อ้างอิงได้ (ถ้าผู้ทำวิจัยทำอย่างถูกต้องตามหลักการ) การอ่านวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย แม้จะเป็นเพียงบทคัดย่อ หรือ Abstract ก็ต้องถือว่ามีประโยชน์มาก บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เราสนใจ จึงเป็นเรื่องหนักที่น่าอ่าน อ่านแล้วประเทืองสติปัญญาครับ

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: