วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

[280] homophone - homograph - homonym

สวัสดีครับ
คำ 3 ประเภทนี้ คือ
[1] homophone คำที่ออกเสียงเหมือน – แต่ความหมายต่าง(และ/หรือ สะกดต่าง)
[2] homograph คำที่สะกดเหมือน – แต่ความหมายต่าง
[3] homonym คำที่ออกเสียงเหมือน-หรือ - สะกดเหมือน – แต่ความหมายต่าง

อ่านดูแล้วก็น่าปวดหัว ท่านศึกษาเอาเองแล้วกันครับ

[1] คำที่ออกเสียงเหมือน – แต่ความหมายต่าง/สะกดต่าง
Two words are homophones if they are pronounced the same way but differ in meaning or spelling or both (e.g. bare and bear):
เว็บที่1:
http://www.firstschoolyears.com/literacy/word/other/homonyms/resources/Homophones.pdf
เว็บที่ 2:
http://www.google.com/search?hl=en&q=intitle%3Ahomophones&btnG=Search
เว็บที่ 3:
http://www.wordwebonline.com/
(ถ้ามีคำที่ออกเสียงเหมือน จะแสดงด้วยคำว่า Sounds like: XXXXX)

[2] คำที่สะกดเหมือน - แต่ความหมายต่าง
Two words are homographs if they are spelled the same way but differ in meaning (e.g. fair)
เว็บที่1:
http://www.johnsesl.com/templates/vocab/homographs.php
เว็บที่ 2:
http://www.google.com/search?hl=en&q=intitle%3Ahomographs&btnG=Search

[3] คำที่ออกเสียงเหมือน-หรือ - สะกดเหมือน - แต่ความหมายต่าง
Two words are homonyms if they are pronounced or spelled the same way but have different meanings
เว็บที่1:
http://a4esl.org/q/h/homonyms.html
เว็บที่ 2:
http://www.google.com/search?hl=en&q=intitle%3Ahomonyms&btnG=Google+Search

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิกๆ แสดงว่าพี่อ่านที่น้องเม้นท์ไว้ด้วย ดีใจจัง
นี่แหละเค้าเรียกว่า two-way communication
ขอบคุณมากเลยนะคะที่อุตส่าห์หาข้อมูลให้
ไม่คิดว่าจะมี homograph กับ homophone ด้วย
คงช่วยน้องเรื่องสอบโทอิกได้แน่ๆคะ

ขอบคุณมากนะคะ
น้องวันลี