วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

[23] รายชื่อ นักเทศน์ – นักเขียน พุทธศาสนา ทั่วโลก

สวัสดีครับ
ถ้าให้ผมเอ่ยชื่อ พระสอนธรรมะซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในระเทศไทยมาสัก 5 องค์ ผมก็คงจะต้องคิดนานเหมือนกัน แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามใหม่เป็น “พระไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก” ผมค่อนข้างแน่ใจว่า ผมตอบไม่ผิด คือ หลวงพ่อชา และท่านอาจารย์พุทธทาส ซึ่งสารานุกรมวิกิพีเดีย ก็ได้รวบรวมประวัติและลิงค์คำสอนของท่านไว้เรียบร้อย
หลวงพ่อชา
อาจารย์พุทธทาส

แต่เมื่ออ่านไปอีกหน่อยก็พบว่า แม้จะรู้สึกว่า ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในโลกนี้ก็มีไม่มาก แต่นักเทศน์ – นักเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนากลับมีมากพอสมควรทีเดียว ผมเองเคยอ่านหนังสือของท่านเหล่านี้อยู่เหมือนกัน แต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นศิษย์หลวงพ่อชา

ในลิงค์ข้างล่างนี้ได้รวบรวมประวัติ และลิงค์ข้อธรรมคำสอนของท่านเหล่านี้ไว้ ผมว่ามันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ ที่จะอ่านธรรมะจากหลายคนที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรก แต่เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาเมื่อโตแล้ว หรือบางคนก็อยู่ในประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นตะวันตก หรือต่างจากสังคมไทยมาก ๆ

ขอชวนท่านเข้าไปอ่านดู แต่ละบทความจะเริ่มด้วยประวัติ และในตอนท้ายจะมี External links หรือ Teachings ให้เราคลิกอ่านข้อเขียนหรือคำสอนของท่านเหล่านี้
Theravada Buddhism writers
Modern Buddhist writers
List of Buddhists

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com