วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551

[46] สำหรับท่านที่ต้องทดสอบภาษาอังกฤษพนักงาน

สวัสดีครับ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องรับผิดชอบจัดทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกคนไปอบรมต่างประเทศ แล้วหน่วยงานก็ไม่มีข้อสอบเดิมให้ผมดึงมาใช้ และไม่มีงบจ้างผู้เชี่ยวชาญออกข้อสอบ ผมก็เลยต้องออกข้อสอบเอง แต่ปัญหาก็คือ การไปขอยืมเนื้อหามาจากเว็บเพื่อใช้ทดสอบนี่มันก็เสี่ยงเหมือนกัน เพราะถ้ามีผู้เข้าสอบคนไหนบังเอิญไปอ่านเว็บนั้นมาก่อนก็จะได้เปรียบคนอื่น ไอ้ครั้นจะออกข้อสอบเองทุกข้อก็เกรงว่าจะไม่สมบูรณ์

วิธีที่ผมแก้ปัญหาในเวลากระชั้นก็คือ หาเว็บที่มี test หรือ exercise แบบสุ่มหรือ random ซึ่งมีข้อดีคือ เว็บจะสุ่มตัวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดมาจาก database ของเขา, เมื่อเราคลิก Refresh แต่ละครั้งก็จะได้ข้อสอบข้อใหม่หรือชุดใหม่ทุกครั้ง และเราก็สามารถ copy ข้อสอบนั้น นำเอามาพิจารณาคัดเลือกและ edit ใหม่ให้เหมาะสมกับผู้เข้าสอบ, ก็พอจะแก้ปัญหาไปได้บ้าง เพราะแม้ว่าผู้เข้าสอบคนใดเคยเข้าเว็บนี้ ข้อสอบก็ไม่รั่วเพราะเราสุ่มและเลือกเอามาดัดแปลงตามความเหมาะสม

แต่อุปสรรคที่ผมเจอและตอนนี้ก็ยังไม่พบคำตอบก็คือ เว็บ test หรือ exercise แบบ Random นี้ เท่าที่พบมีเพียงประเภท Vocabulary และ Grammar เท่านั้น ผมยังหาประเภท Reading และ Listening ไม่พบ ท่านใดพบเว็บดังที่ว่านี้ช่วยบอกด้วยนะครับ

ตอนนี้ ผมเอาเว็บ random test/exercise ประเภท Vocabulary และ Grammar มาลงไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันครับ

เว็บเหล่านี้แม้สำหรับท่านที่ต้องการฟิตภาษาอังกฤษโดยทั่วไปก็มีประโยชน์ครับ
ประเภทที่ 1: Random test - Vocabulary และ Grammar
(a) http://www.easyenglish.com/
ที่ใต้บรรทัด More Tests (different every time) ให้คลิกเลือกrandom easy, random medium, random difficult, random vocabulary หรือ choose lesson test เว็บนี้ขอแนะนำมากหน่อยครับ)

(b) ทดสอบศัพท์ เป็น choice A... B... C... D...http://www.english-test.net/ดูที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้าอ่อน ตอนบนของหน้า ด้านขวาของรูปหน้าคน 6 คน ให้ 1)อ่านความหมายของศัพท์ 2)คลิกเลือกคำศัพท์ 3) คลิก correct answer เพื่อดูเฉลย 4) คลิก Refresh ที่ทำข้อใหม่

(c) http://www.wordbank.info/ คลิก refresh บน menu Bar จะได้คำใหม่ที่ Word of the Moment: ทุกครั้ง

(d) http://a4esl.org/q/h/random/ (มีทดสอบทั้ง grammar และ Vocab, เมื่อทำแต่ละบทจบแล้ว ให้ท่านย้อนกลับมาคลิกที่ “Click to get a randomly-chosen quiz” ก็จะได้บทใหม่ให้ท่านเล่น)

(e) ทดสอบ phrasal verb (จาก database 2086 verbs)http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/random-quiz.htmlเมื่อทำจบแล้ว คลิก Grade Me! เพื่อดูเฉลย

(f) http://www.manythings.org/c/r.cgi/proverbs เว็บนี้เป็น สุภาษิต ครับ เล่นจบแล้วให้คลิกที่ Get another random selection ด้านล่าง

(g) [277] เชิญทำ random test แกรมมาร์ และ vocab ที่นี่

ประเภทที่ 2: Random test - Reading ยังหาไม่พบครับ

ประเภทที่ 3: Random test - Listening ยังหาไม่พบเช่นกันครับ


ศึกษาเพิ่มเติม:
http://iteslj.org/ESL.html
http://iteslj.org/links/
http://www.manythings.org/
http://www.englishlearner.com/tests/test.html

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com

1 ความคิดเห็น:

GUIMAN กล่าวว่า...

เจ๋งมากเลยครับคุณลุง ขอบคุณมากๆนะครับ