วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551

[26] เรียน webmaster ทุกท่าน ที่รักภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ
สิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปนี้ ตั้งใจจะเรียน webmaster ทุกท่านโดยเฉพาะ

หากท่านเข้าไปที่เว็บ "เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต ฟรี" http://intereladsd.blogspot.com/ที่คอลัมน์ซ้ายมือเลื่อนลงไปข้างล่าง ท่านจะพบ Search Box ของดิกชันนารี online รวม 13 เว็บ

XX--เป็นดิก อังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ 3 เว็บ คือ:Lexitron, Longdo, Dict ช่างXX--เป็น Talking ดิก อังกฤษ - ไทย 1 เว็บ คือ: Talking Dict สอ เสถบุตร
XX--เป็นดิก อังกฤษ - อังกฤษ 9 เว็บ คือ: Oxford, Longman, Cambridge,COBUILD, K Dict,Newbury House, WordWeb, OneLook, Webster

ผมขอรับรองว่า ดิกชันนารีทั้งหมดเหล่านี้ เป็นดิกชันนารีเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ หรือ learner's dictionary ที่ดีที่สุดในโลกขณะนี้

ขอเชิญชวนให้ท่าน webmaster ทุกท่านนำดิกชันนารีเหล่านี้ไปวางไว้ที่เว็บของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อคนไทยทั้งหลายที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด code Best learner's dictionaries

ขอขอบพระคุณ 'คุณอบ' เป็นอย่างสูง ที่ช่วยหา code ทั้งหมดให้

พิพัฒน์
pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: