วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551

[40] โปรแกรมสร้างข้อสอบ Multiple Choice online

สวัสดีครับ
ที่เว็บ http://www.quizabout.com/ เขามีบริการให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อสอบ Multiple Choice online

เมื่อท่านเข้าไปในเว็บแล้ว
1. คลิกเลือกตัวเลขจำนวนข้อสอบที่จะทำ
2. เติม Quiz Title และ email ของท่าน
3. พิมพ์โจทย์หรือคำถามลงไป แล้วพิมพ์ 4 choice ที่เป็นคำตอบ, และคลิก A, B, C, หรือ D ที่ท่านกำหนดให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
4. คลิก Create your Quiz
5. ท่านจะได้รับลิงค์ข้อสอบชุดนี้ ที่ท่านสามารถเอาไปเล่นเองขณะต่อเน็ต หรือจะเล่นกับเพื่อน หรือให้ลูกศิษย์เล่น ก็ได้

ก่อนเล่นจะต้องระบุชื่อผู้เล่นก่อน

ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษนะครับ ภาษาไทยใช้ไม่ได้

พิพัฒน์

pptstn@yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: